English  |  Polish

Kontakt

TAK-REM Sp. z o.o.
ul. Na Ostrowiu 1
80-958 Gdańsk

tel.:+48 58 307 13 03
tel.:+48 58 307 13 83
fax:+48 58 307 25 26

email: tak-rem@remontowa.com.pl

NIP PL 583 20 50 488
KRS 49081
Kapitał zakładowy 500.000 PLN opłacony w całości.

Firma TAK-REM Sp. z o.o. posiada status dużego przedsiębiorcy  w rozumieniu przepisów art.4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2019 poz.118 z późniejszymi zmianami).

Prezes Zarządu, Główny Technolog:

Tomasz Ejsmont
tel.:+48 58 307 13 03
kom.+48 500 170 494

e-mail: tomasz.ejsmont@remontowa.com.pl

Szef Produkcji:

Piotr Borecki
tel.:+48 58 307 18 47,
kom. +48 501 534 395

e-mail: piotr.borecki@remontowa.com.pl

Dział Technologiczny:

Kierownik Działu:

Daniel Ogórek
tel.:+48 58 307 13 83
kom. +48 502 160 345
e-mail: daniel.ogorek@remontowa.com.pl

Technolodzy:

Daniel Hałuszczak
tel.: +48 58 307 13 83
e-mail: daniel.haluszczak@remontowa.com.pl

Biuro Kontroli Jakości:

Jarosław Zwoliński
e-mail: jaroslaw.zwolinski@remontowa.com.pl

Konrad Horobiowski
e-mail: konrad.horobiowski@remontowa.com.pl

tel: + 48 501 534 398

Kierownik Narzędziowi:

Michał Falkowski
tel: +48 58 307 21 83

e-mail: michal.falkowski@remontowa.com.pl

Główna Księgowa:

Anna Dzionk
tel.:+48 58 307 13 03

e-mail: anna.dzionk@remontowa.com.pl

Kierownik Biura:

Izabella Waleńciuk
tel.:+48 58 307 13 03

e-mail: izabella.walenciuk@remontowa.com.pl

Inspektor Ochrony Danych:

Kinga Bloch

e-mail: kinga.bloch@remontowa.com.pl

English  |  Polish